Her finder du nogle af mine links til information, der kan være relevant for personale der arbejder med pleje og omsorg hos ældre.

Ulla Riber Mortensen
Sygeplejerske m. Diplom i Demens og Konflikthåndtering - Certificeret Marte Meo terapeut - Konsulent hos Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold
Gratis undervisning fra Nationalt Videnscenter for Demens. Der er 10 moduler og man kan efterfølgende udskrive kursusbevis.

ABC Demens er gratis e-learning til faggrupper, der arbejder med mennesker med demens.
Opret dig som bruger og afprøv din viden om demens gennem konkrete cases, øvelser, filmklip og illustrationer.


http://www.videnscenterfordemens.dk/abc/
Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for mennesker med demens og deres pårørende. De rådgiver, informerer og støtter forskning i demenssygdomme.

Alzheimerforeningen er en forening for alle med interesse for demens, og deres medlemskreds omfatter både mennesker med demens, deres pårørende og fagfolk på demensområdet.


https://www.alzheimer.dk/om-os/
App til din mobil fra Nationalt Videnscenter for Demens. Appen "Viden om demens" sætter fokus på observationer af personer med demens, tilbyder viden om symptomer og sygdomme, udfordrer dit kendskab til demens og giver gode råd om samarbejde og kommunikation.

Viden om demens er tænkt som et redskab til kompetenceudvikling og undervisning af medarbejdere i demensomsorgen.


http://www.videnscenterfordemens.dk/app/
Marte Meo metoden er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. I Marte Meo tager man udgangspunkt i hvad man gør godt – der er fokus på muligheder frem for begrænsninger.
Marte Meo metoden er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor vejledningen/rådgivningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos personerne. Via udvalgte videoklip får man konkrete handleanvisninger, som kan forbedre samspillet og støtte udviklingen.

Videooptagelse og analyse af samspil i almindelige dagligdags situationer gør det muligt at få øje på barnets/ den unges/den voksnes/ den ældres ressourcer og herfra arbejde mod hensigtsmæssig udvikling og samspil.

Metoden er et redskab til at få øje på:
- Hvad personen allerede mestrer, og hvad han/hun har brug for hjælp til.
- Hvad hjælperen allerede gør, som er udviklingsstøttende for personen.
- Hvad den hjælperen har brug for at gøre mere af, eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe personen videre i sin mestring/udvikling.

Via Marte Meo metoden er det blandt andet muligt at støtte op om selvværd – herunder selvfølelse og selvtillid -, sociale kompetencer, empati, koncentration, vitalitet, sprog og impulsstyring.

http://martemeo.dk
I dag lever over 35.000 danskere over 65 år med demens, men man ved også at mange flere har en demenssygdom uden at have fået stillet diagnosen. Det reelle antal skønnes at være tæt på 80.000.

Sundhedsstyrelsen har fokus på at afdække og udbrede viden og metoder inden for demensområdet for at sikre bedst mulig pleje og omsorg af mennesker med demens.

https://www.sst.dk/da/aeldre/demens