Min vision er: Trivsel og værdighed hele livet.

Ulla Riber Mortensen
Sygeplejerske m. Diplom i Demens og Konflikthåndtering - Certificeret Marte Meo terapeut - Konsulent hos Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold
Jeg er meget optaget af, hvordan man skaber livsglæde, trivsel og arbejdsglæde og arbejdsstolthed.

Jeg er praktiker og sætter en ære i at gøre teorier og metoder enkle og brugbare i praksis.

Jeg arbejder generelt ud fra en platform af personcentreret omsorg og systemisk narrativ teori.

Jeg har lang erfaring indenfor ældre- og demensområdet, som både praktiker, leder og underviser.
Min faglige baggrund er bland andet: Sygeplejerske med diplom i demens og konflikthåndtering, samt Marie Med terapeut.
Desuden har jeg efteruddannet mig indenfor en lang række emner relateret til ældre- og demensområdet, eks Kommunikatiion, Demens og seksualitet, Livshistorier og reminiscens, Aktiviteter, mv. Jeg har siden 2016 været Konsulent ved Sundhedsstyrelsens rejsehold, Demensrejsehold og Værdighedsrejsehold.
Hvorfor hedder min hjemmeside "Demenscoach"?

Mit arbejde med værdighed og blikket på personcentreret omsorg startede med demensområdet.
På min rejse med Demensrejseholdet fandt vi ud af, at metoderne til at skabe perspektivskifte og sætte fokus på trivsel er anvendelig hos alle- uanset om man er borger, har demens, er ældre, ung, pårørende, personale eller leder.

Vi søger alle trivsel og værdighed- hele livet.

Derfor har jeg beholdt " Demenscoach"- et billede på, at vi altid skal lede efter skjulte, uafdækkede behov og følelser i vores forståelse af den andens adfærd.


Stacks Image 64
Stacks Image 66